Sorry Mini MAC, OS X gotta go .. Windows 7 on Apple mini

Printable View